Face Upward - Widget

Kadra Akademii

Fundamentem Akademii jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Tworzymy zespół kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego, cechujących się ogromnym zaangażowaniem, entuzjazmem i sercem wkładanym w wykonywaną pracę.

Nasza pomysłowość, empatia i zmysł artystyczny pozwalają Dzieciom na naukę w twórczej i beztroskiej atmosferze. Ponadto w Akademii duży nacisk kładziemy na rozwijanie indywidualnego potencjału oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej każdego Przedszkolaka. Poprzez podejmowane działania stymulujemy wszystkie sfery osobowości Maluszków, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się u nas w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku Dziecka

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy w przedszkolu. Jednak chcąc zapewnić Państwa Pociechom jak najlepszą i fachową opiekę stale dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów i szkoleń.

To wszystko składa się na corocznie uzyskiwane w Akademii doskonałe efekty dydaktyczno-wychowawcze.
 

Kadra zarządzająca