Face Upward - Widget

Portfolio Absolwenta

Każde Dziecko kończące grupę zerówkową w Akademii Wiedzy i Zabawy posiada pewne nabyte cechy,
których rozwój wspieramy podczas pobytu Dziecka w Przedszkolu. Nasz Absolwent posiada poczucie swojej
wartości i potrafi współdziałać w grupie rówieśników. Jest ciekawy świata i chętny do działania, doświadczania
i eksperymentowania, ponieważ wie, że zdobyta w ten sposób wiedza jest najcenniejsza i najbardziej trwała.
Potrafi zachować się kulturalnie w każdej sytuacji i dba o swoich Przyjaciół, poprzez bycie koleżeńskim i wrażliwym
na potrzeby innych. Nasz Absolwent jest Dzieckiem samodzielnym i zaradnym.

Dziecko pod okiem Nauczyciela buduje swoje portfolio, które otrzymuje na zakończenie roku.
Jest to zbiór dokumentów potwierdzających Jego ciężką pracę, rozwój i zdobyte umiejętności.
W skład Portfolio Absolwenta Akademii Wiedzy i Zabawy  wchodzą:
• Spis projektów, wycieczek oraz programów z cyklu
„Cuda Z Tego Świata”, w których Absolwent brał udział;
• Diagnoza wiosenna
• Gotowość szkolna
• Certyfikat zajęć sportowych, określający poziom Absolwenta w danych dziedzinach sportu;
• Certyfikat określający poziom wiedzy z zakresu Edukacji Przez Szachy
• Certyfikat określający poziom oswojenia z wodą/umiejętności pływackich nabytych podczas nauki pływania z trenerem
• Dokument podsumowujący postęp osiągnięty przez Absolwenta podczas zajęć z języka angielskiego