Face Upward - Widget

10 Mądrości Nauczyciela

Nauczyciel Akademii Wiedzy i Zabawy kieruje się poniższymi mądrościami:

1. Wiem, że przyszłość moich Wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie.
2. Nigdy nie poniżam godności Dziecka. Wzmacniam poczucie Jego własnej wartości.
3. W konflikcie pomiędzy Podopiecznymi, jestem sędzią a nie stroną zawsze zachowując obiektywizm.
4. Nie lekceważę własnych poleceń i zawsze kontroluję ich wykonanie.
5. Jestem wspierający i cierpliwy, a Dzieci mają prawo myśleć i działać we własnym tempie.
6. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich Podopiecznych.
7. Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
8. Autorytet polega na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań.
9. Wymagania nie wykluczają życzliwości. Czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji.
10.Zawsze uznaję wyjątkowość , indywidualność i specyfikę potrzeb każdego Dziecka. Dostarczam Mu pomocy, wsparcia, aby mógł realizować swój potencjał twórczy i intelektualny.