Face Upward - Widget

Wartości

Deklaracja naszej misji

 
,, Jesteśmy Placówką, w której cały zespół opiera swoją pracę na wspólnie
ustalonych wartościach, mając na uwadze dobro i harmonijny rozwój wszystkich
osób pracujących w tym miejscu, dzieci i ich rodziców, instytucji z którymi współpracujemy,  a także naszego pracodawcy. Każdy rok naszej pracy przynosi nam nową wiedzę i doświadczenia, które chcemy mądrze wykorzystywać do dalszego rozwoju i dumnie deklarować naszą misję.
Jesteśmy zespołem, który uczciwie realizuje założone cele i program, odnosząc się z szacunkiem do Naszych Podopiecznych i ich Rodziców, instytucji z którymi współpracujemy, a przede wszystkim tego miejsca, które wspólnie tworzymy.
Swoje działania opieramy na otwartej komunikacji i wzajemnym zaufaniu w poszukiwaniu
nowych rozwiązań, pomysłów i możliwości. Swoim zaangażowaniem i pracą
wpływamy na rozwój społeczności lokalnej, w której na co dzień żyjemy.
Wybrane wartości tj. uczciwość, szacunek oraz zaufanie mają służyć budowaniu
spokojnych i bezpiecznych warunków pracy, uczenia się i rozwoju wszystkich osób
zaangażowanych w tworzenie naszej społeczności." 
Akademia Wiedzy i Zabawy w Obornikach została założona 1 września 2009 r. W momencie powstania Przedszkole postawiło sobie cele i misję, których fundament stanowi przekazywanie swoim Podopiecznym następujących wartości: uczciwa praca i postawa wobec siebie, wzajemne budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu, a także otwartość na drugiego człowieka. Dzięki przyjętej koncepcji pracy oraz powyższym wartościom Przedszkole rozwija w swoich Podopiecznych chęć zaangażowania, a także poczucie odpowiedzialności i wpływu na przestrzeń przedszkolną jak i środowisko lokalne.