Face Upward - Widget

Przygotowane Otoczenie - M.Montessori | 2018-05-11

 
PRZYGOTOWANE OTOCZENIE, to miejsce ładne, z utrzymywanym porządkiem i bardzo proste. Miejsce wyjątkowe, ponieważ każde Dziecko ma w nim zapewnioną swobodę do pracy własnej, ale też mogą i potrafią pracować według zasad panujących w grupie. Materiały, które znajdują się w otoczeniu są zawsze dostosowane do wieku i możliwości Dzieci. Zaspakajają naturalne potrzeby rozwoju Dziecka. Są zawsze dostępne dla Dzieci, a taką ekspozycję pomocy dydaktycznych również zapoczątkowano poprzez obserwację - kiedy Maria Montessori pojawiła się pewnego dnia w swoim przedszkolu zauważyła, że jej asystentka dnia poprzedniego nie pozamykała szaf z materiałami edukacyjnymi - impulsywnie Dzieci od razu zainteresowały się nimi i zaczęły na nich pracować. Od tego momentu każdy materiał i pomoc dydaktyczna są zawsze w zasięgu Dziecka.