Nasz Zespół

właściciel, dyrektor, nauczyciel

Alicja Helbik

Psycholog po specjalności klinicznej i organizacji pracy na Wydziale Studiów Społecznych oraz pedagog po kierunku pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel metody Marii Montessori. Trener Fundacji Family Lab Polska, której pomysłodawcą i założycielem jest Jesper Juul. Terapeuta poznawczo-behawioralny specjalizujący się w terapii dzieci i młodzieży.

Ukończyła specjalistyczny kurs w dziedzinie neuropsychologii klinicznej dziecka oraz podyplomowe studia z zakresu seksuologii. Absolwentka specjalistycznego szkolenia Jerzego Guta i Wojciecha Hamanna „Psychologia Szefa.” Trener biznesu; absolwentka Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu przy Kontrakt OSH w Warszawie. Certyfikowany trener metod skutecznego uczenia się; współautorka podręcznika wychowania przedszkolnego „Mały Odkrywca w przedszkolu” dla Akademii Nauki w Poznaniu; autorka projektu edukacyjnego dla Gminy Oborniki „Przedszkole szansą dla Mamy, Taty i Dziecka”; organizatorka warsztatów psychologicznych dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli oraz Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży.

Założycielka dwóch placówek przedszkolnych : Prywatnej Polsko-Angielskiej Akademii Wiedzy i Zabawy w Obornikach, Publicznego Zaczarowanego Przedszkola w Obornikach oraz Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Johna Deweya w Obornikach. Operator Przyzakładowego przedszkola i żłobka Amica Kids we Wronkach.

Nauczyciel w grupie Frogs

Weronika Oszmian

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna studia dwuprzedmiotowe. Wzięłam też udział w wielu kursach i szkoleniach, m.in.: 100h szkolenie w ,, Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka Światełko ‘’, czy Kurs animatora czasu wolnego.

Przez kilka lat pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w szkole specjalnej.

Prywatnie bardzo lubię spędzać czas na pieczeniu, gotowaniu i nauce gry na keyboardzie.

Moją ulubioną metodą pracy z dziećmi jest integracja sensoryczna. To metoda, dzięki której dziecko może usprawnić sposób, odbierania i porządkowania wrażeń zmysłowych płynących ze świata, co wspomaga jego rozwój.

Spełniam się także w metodzie aktywnego słuchania wg. Battii Strauss. W prosty sposób przybliża ona dziecku świat muzyki klasycznej. Dzięki słuchaniu muzyki, gry na instrumentach, tańcu, śpiewu i dramy dziecko odkrywa różne aspekty takie jak formę, tempo, rytm i dynamikę

Stosuję także Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest ona narzędziem do usprawniania rozwoju psychoruchowego dziecka, a także sprawia że ma ono poczucie świadomości nad własnym ciałem, przestrzenią i działaniem w niej oraz możliwością nawiązywania bliskich kontaktów społecznych.

Natomiast Metoda Marii Montessorii, skupia się na kształtowaniu indywidualizacji dziecka oraz jego wszechstronnego rozwoju oraz wypracowaniu postawy posłuszeństwa, współpracy, samodzielności, szacunku do porządku i pracy własnej oraz innych.

Rozpoczęłam pracę w Akademii Wiedzy i Zabawy, ponieważ jest to placówka skupiająca się na indywidualnych potrzebach dziecka min. dzięki pracy metodą Marii Montesorii, która pozwala kształtować w nim bardzo ważne wartości takie jak samodzielność, wiarę we własne możliwości czy szacunek do pracy. Przedszkole to pozwala zaspokoić dziecięcą ciekawość świata. Eksperymentowanie, realizacja zajęć kulinarnych, technicznych praca metodą projektu czy uczestnictwo w akcjach charytatywnych poszerza jego horyzonty oraz różnorodność zainteresowań.

Nauczyciel w grupie Bees

Żaneta Celebańska

Ukończyłam studia na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori. Uważam, że głównym celem rozwoju dziecka jest dążenie do samodzielności i my-dorośli powinniśmy najmłodszych w tym wspierać, pozostawiając im przestrzeń do działań i szanując naturalne tempo rozwoju każdego dziecka. Właśnie takie podejście w edukacji odnalazłam w metodzie Marii Montessori, którą nieustannie zgłębiam poprzez dodatkowe warsztaty.

Posiadam również kwalifikację I stopnia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne uzyskane na szkoleniu prowadzonym przez psychologa mgr Dariusza Okrzesika. Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe, rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Są to dwie główne metody, którymi kieruję w pracy z dzieckiem.

Prywatnie interesuję się psychologią dziecięcą i społeczną. I są to moje kolejne zaplanowane obszary do rozwoju w najbliższej przyszłości.

Nauczyciel w grupie Bees

Marta Ratajczak

Jestem studentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wybrałam kierunek 'pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna’ i się w nim realizuje. Moje umiejętności gry na gitarze wykorzystuję na zajęciach, łączę je ze śpiewem. Planuję nauczyć się gry na innym instrumencie strunowym oraz na klawiszach. Moim hobby jest nagrywanie wokalu, planuję wydać własną płytę, która już zaczęłam pisać oraz malowanie obrazów na płótnie. Staram się podczas zajęć wykorzystywać metodę „uczyć bawiąc”, każda zabawa ma jąkaś tematykę i przesłanie, a towarzyszącą temu muzyka i ruch pomaga dzieciom przyswoić wiedzę.

Dlaczego Akademia wiedzy i zabawy? Będąc uczniem liceum w Obornikach, pewnego dnia pojawił się projekt, pt. „dzień przedsiębiorczości”, działał on na zasadzie jednodniowych praktyk. Złożyłam podanie do sekretariatu i na jego podstawie wybrali najlepsze miejsce, była to właśnie Akademia. Pamiętam, że wychodząc tego dnia z placówki byłam zachwycona metodą oraz atmosferą panującą w przedszkolu. Zachwyt pozostał do dnia dzisiejszego, w którym jestem częścią Akademii wiedzy i zabawy.

Nauczyciel w grupie Frogs

Karolina Musiał

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego posiadającym uprawnienia zdobyte w Irlandii. Swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęłam w placówce Rudolfa Steinera, twórcy pedagogiki waldorfskiej, której głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności dzieci, stawiając na ich rozwój indywidualny w zgodzie z naturą. Swój warsztat pracy doskonaliłam również w przedszkolach montessoriańskich, gdzie wykorzystywano elementy pedagogiki montesorii często łącząc ją z pedagogiką Reggio Emilia. Metoda ta stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów. Jakże pożądane cechy we współczesnym świecie. To koncepcja nauczania, która przerodziła się w system edukacyjny oparty na filozofii Lorisa Malaguzzi, według której dzieci potrzebują wolności, aby w pełni wykorzystać możliwości swoich rąk, oczu i uszu.

W doświadczeniu mam również pracę z dziećmi autystycznymi, niedosłyszącymi i niedowidzącymi. To od nich nauczyłam się cierpliwości, pokory, szacunku i akceptacji.

Moją pasją od zawsze była nauka języka angielskiego. Interesuję się dwujęzycznością u dzieci, dlatego przystąpiłam do współpracy z Polską Szkołą Weekendową w Irlandii, gdzie uczyłam języka polskiego i angielskiego dzieci polskie, irlandzkie oraz dzieci z rodzin mieszanych.

Moimi uczniami byli również dorośli. Przez kilka lat uczyłam języka angielskiego oraz świadczyłam usługi tłumacza dla irlandzkiej organizacji Family Resource Centre, której to byłam członkiem zarządu.

W pracy z dziećmi, do nauki języka, wykorzystuję metodę naturalną „Total immersion” zwaną również „całkowitym zanurzeniem”, która maksymalnie eliminuje język ojczysty z zajęć. W ten sposób dzieci zostają otoczone językiem angielskim i zaczynają poznawać świat w tym języku. Jest to ważne dla dalszego procesu nauczania, ponieważ dzieci zaczynają w pewnym stopniu myśleć po angielsku, co ogranicza chęć tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty i gwarantuje swobodne komunikowanie się w języku nauczanym.

W czasie wolnym śpiewam i maluję.