Publiczne Anglojęzyczne Przedszkole Marii Montessori

Metoda Montessori

Nie można opiekować się i edukować dzieci bez pokory i szacunku do ich możliwości, potencjału i niezwykłego rozwoju. Pedagogika Marii Montessori stawia nauczyciela w roli uważnego obserwatora dziecka, który stwarza przestrzeń do doświadczania swojej samodzielności i poczucia sprawczości przez Najmłodszych. Zachęca do podejmowania działania, nie narzuca swojej koncepcji, pomaga dziecku angażować się i doświadczać otaczając mądrym wsparciem. W ten sposób okazujemy dzieciom, że są tak samo ważne jak Dorośli i pomagamy budować ich wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Odwołując się do wartości płynących z pedagogiki Marii Montessori możemy tworzyć wymarzone miejsce do spokojnego i harmonijnego rozwoju naszych Przedszkolaków.
Metoda Montessori
Play Video